ข่าวประชาสัมพันธ์

   
ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์กับชีวิตคุณอย่างไร"
ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษเอ 4 เพื่อชิงรางวัล Thumb Drive 1 GB ตั้งแต่วันนี้- 20 ก.ค. 50 ที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 หอสมุด มศว องครักษ์ ประกาศผลวันที่ 31 ก.ค. 50
 
   
หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุท้องถิ่นคลองใหญ่
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ จากสถานีวิทยุท้องถิ่นคลองใหญ่ FM 94.25 MHz ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 น. ตลอดเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2550เสนอสาระดีๆ ในหัวข้อการอ่านเพื่อชีวิตอย่างพอเพียง เพื่อเป็นการรณรงค์ ให้มีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
 
   
โครงการหนังสือในมือคุณ
หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม"โครงการหนังสือในมือคุณ" กติกาง่ายๆถ้าเราพบท่านมีหนังสืออยู่ในมือ จะได้รับของที่ระลึกพร้อมคะแนนสะสมต่อเล่มดังนี้
- หนังสือทั่วไป ได้รับ 1 คะแนน
- หนังสือเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง หรือ หนังสือจากมุมความรู้ตลาดทุนได้รับ 5 คะแนน
ผู้ใดมีคะแนนสูงสุด จะได้รับเครื่องเล่น MP3 1 เครื่อง
 
   
หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จัดกิจกรรม "ฝึกอบรมอาชีพในท้องถิ่น"
วันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2550 นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ องครักษ์ จัดกิจกรรม "ฝึกอบรมอาชีพในท้องถิ่น"
- ทำสบู่สมุนไพร
- สิ่งประดิษฐ์จากกระป๋องน้ำอัดลม
- หัตถกรรมไม้ถัก
งานนี้ ฟรี ตลอด แล้วยังได้ผลงานกลับไปใช้ ไปอวดเพื่อนๆ อีกด้วย อย่าลืมมาพบกันนะค๊ะ
   
หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จัดกิจกรรมการสัมมนาหลักสูตร "เงินทองต้องวางแผน"
วันศุกร์ที่ 11 กรกฏาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ องครักษ์ "จัดกิจกรรมการสัมมนาหลักสูตร "เงินทองต้องวางแผน" ที่วิทยาลัยการอาชีพ โดยวิทยากรจาก สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"
   
หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จัดกิจกรรมการสัมมนาหลักสูตร "เงินทองต้องวางแผน"
วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-11.00 น. หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ องครักษ์ "จัดกิจกรรมการสัมมนาหลักสูตร "เงินทองต้องวางแผน" ที่สถานีตำรวจองครักษ์ อ.องครักษ์ โดยวิทยากรจาก สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"
หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านที่น่าสนใจแต่ละสาขาวิชาขอเชิญชมและเลือกอ่านหนังสือที่นำมาจัดแสดงได้ตามอัธยาศัย"
เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านและการเผยแพร่ทรัพยากรของ หอสมุด มศว องครักษ์ ที่ให้บริการ จึงมีการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจที่ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถร่วมชมไดดังต่อไปนี้
ชั้น 3 เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการใช้พลังงาน การลดภาวะโลกร้อน
ชั้น4 เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับโภชนาการเพื่อสุขภาพและสมุนรักษาโรคที่หาง่าย
ชั้น5 เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
 


 

 

 
OKLIB  |  iPAC   |  SWU
หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
107 ถนนรังสิต-นครนายก อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ 0-2664-1000 ต่อ 1250-57 สายตรง 037-322615 โทรสาร. 02-6495421
http://oklib.swu.ac.th Contact Us : oklib@swu.ac.th
Published : May, 2007, Updated : July 7th., 2008.