ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลและร่วมกิจกรรมจากฐานข้อมูล

 

กลุ่มสหสาขาวิชา จำนวน 1 ฐาน ได้แก่
 Britannica Online Academic
             รายละเอียด:ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านวิชาการและ
สามารถทำงานค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล จัดทำโดยสำนักพิมพ์ Britannica ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ในด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย
 การเข้าใช้:  1. เข้าใช้โดยตรงที่ http://academic.eb.com 
                                  2. เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางที่เมนูฐานข้อมูลตามกลุ่มสาขาวิชา> สหสาขาวิชา > หัวข้อฐานข้อมูลทดลองใช้ที่ http://lib.swu.ac.th/th/index.php/2015-02-02-07-10-13/2015-02-02-07-11-38#BRITAN หรือผ่านเมนูฐานข้อมูลทดลองใช้
 

 ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2560

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ฐาน ได้แก่
1) ฐานข้อมูล Science Reference Center

รายละเอียด: บริการบทความฉบับเต็มจากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่น ๆ นอกจากนี้ยังให้บริการคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library
         การเข้าใช้:  1. เข้าใช้โดยตรงที่ http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sch  
                            2. เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางที่เมนูฐานข้อมูลตามกลุ่มสาขาวิชา> วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > หัวข้อฐานข้อมูลทดลองใช้ที่ http://lib.swu.ac.th/th/index.php/2015-02-02-07-10-13/2015-02-02-07-15-22#SCI หรือผ่านเมนูฐานข้อมูลทดลองใช้
  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูล: https://www.ebscohost.com/academic/science-reference-center
  รายชื่อวารสารทั้งหมดในฐานข้อมูล: https://www.ebscohost.com/titleLists/sch-coverage.htm
ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2560
  กรณีเข้าใช้นอกเครือข่าย: สามารถเชื่อมต่อนอกเครือข่าย CLVPN ได้ที่ http://lib.swu.ac.th/th/index.php/service/12-cl-vpn


  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 ฐาน ได้แก่
1) Bloomsbury Collections
             รายละเอียด: ฐานข้อมูลออนไลน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการเนื้อหาที่มีคุณภาพด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การเมืองการปกครอง การศึกษา แฟชั่น ออกแบบ การละคร ฟิล์ม สื่อ กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์  ที่มาจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ  อาทิ Hart Publishing, Continuum, Berg, The Arden Shakespeare, T&T Clark, Bristol Classical Press,…. มากกว่า 5,000+ ชื่อเรื่อง  สามารถ Download, Print, Share, Citation มาพรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล
             การเข้าใช้:  1. เข้าใช้โดยตรงที่ http://www.bloomsburycollections.com
                                2. เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางที่เมนูฐานข้อมูลตามกลุ่มสาขาวิชา> มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > หัวข้อฐานข้อมูลทดลองhttp://lib.swu.ac.th/th/index.php/2015-02-02-07-10-13/2015-02-02-07-13-52#BLOOM หรือผ่านเมนูฐานข้อมูลทดลองใช้
            **กรณีเข้าใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย   User ID.: SrinakU1      Pass: SrinakU1 
                       หรือเชื่อมต่อ CLVPN ที่ http://lib.swu.ac.th/th/index.php/service/12-cl-vpn                            
   ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2560

        2) Bloomsbury Fashion Central
             รายละเอียด: ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการออกแบบ รูปภาพ แฟชั่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ เครื่องประดับ ที่อยู่ในรูปแบบของผลงานวิจัยทางการศึกษา หนังสือตำราเรียน สารานุกรม นิทรรศการ และคลังรูปภาพ  สามารถเข้าไปสืบค้น Save, Print, Note, Share,…พรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล
             การเข้าใช้:  1. เข้าใช้โดยตรงที่ http://www.bloomsburyfashioncentral.com
                            2. เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางที่เมนูฐานข้อมูลตามกลุ่มสาขาวิชา> มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > หัวข้อฐานข้อมูลทดลองใช้ http://lib.swu.ac.th/th/index.php/2015-02-02-07-10-13/2015-02-02-07-13-52#BLOOMFA หรือผ่านเมนูฐานข้อมูลทดลองใช้
            **กรณีเข้าใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย   User ID.: SrinakU1      Pass: SrinakU1 
                       หรือเชื่อมต่อ CLVPN ที่ http://lib.swu.ac.th/th/index.php/service/12-cl-vpn                            
   ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2560

        3) Drama Online
             รายละเอียด: ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการแสดง ให้บริการจากแหล่งข้อมูลของการเล่น การแสดง การทำงาน บทวิเคราะห์วิจารณ์ที่สำคัญและน่าเชื่อถือทั่วโลก ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นกรณีศึกษาต่างๆ ด้านบทละคร บทพูดที่อยู่ในรูปแบบวิดีโอ ไฟล์เสียง มากมายกว่า 1,500+ มีผลการดำเนินงานและรางวัลการันตีมาแล้วตลอดระยะเวลา 2500 ปีที่ผ่านมา ซึ่่งสามารถเข้าไปค้นหา สืบค้น ศึกษา พรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล
             การเข้าใช้:  1. เข้าใช้โดยตรงที่ http://www.dramaonlinelibrary.com
                                2. เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางที่เมนูฐานข้อมูลตามกลุ่มสาขาวิชา> มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > หัวข้อฐานข้อมูลทดลองใช้ http://lib.swu.ac.th/th/index.php/2015-02-02-07-10-13/2015-02-02-07-13-52#DRAMA หรือผ่านเมนูฐานข้อมูลทดลองใช้
            **กรณีเข้าใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย   User ID.: SrinakU1      Pass: SrinakU1 
                       หรือเชื่อมต่อ CLVPN ที่ http://lib.swu.ac.th/th/index.php/service/12-cl-vpn                            
    ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2560

4) ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source
รายละเอียด: ฐานข้อมูลด้านธุรกิจและการตลาด ให้บริการเอกสารฉบับเต็มจากวารสารวิชาการ นิตยสาร และหนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูลบริษัท วิดีทัศน์จาก Harvard Faculty Seminar Series และ Vator.TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดเว็บหนึ่งของโลก) รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก เหมาะกับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด
        การเข้าใช้:  1. เข้าใช้โดยตรงที่ http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ent  
                            2. เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางที่เมนูฐานข้อมูลตามกลุ่มสาขาวิชา> มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > หัวข้อฐานข้อมูลทดลองใช้ที่ http://lib.swu.ac.th/th/index.php/2015-02-02-07-10-13/2015-02-02-07-13-52#ENT หรือผ่านเมนูฐานข้อมูลทดลองใช้
  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูล: https://www.ebscohost.com/academic/entrepreneurial-studies-source
  รายชื่อวารสารทั้งหมดในฐานข้อมูล: https://www.ebscohost.com/titleLists/ent-coverage.htm
   ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2560
  กรณีเข้าใช้นอกเครือข่าย: สามารถเชื่อมต่อนอกเครือข่าย CLVPN ได้ที่ http://lib.swu.ac.th/th/index.php/service/12-cl-vpn


Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร