ฐานข้อมูลตามกลุ่มสาขาวิชา/สหสาขาวิชา

ฐานข้อมูลออนไลน์สหสาขาวิชา
เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา
 

ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก 
   หมายถึง ฐานข้อมูลที่บอกรับโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System - ThaiLIS) สำนักหอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

      arrow icon resize Academic Search Complete  (Ebscohost)
ฐาน ข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษา สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ
 วิธีการสืบค้น     วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1     วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น 2 
  วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert   ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ


arrow icon resize Books24x7    

          ฐาน ข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) หนังสือเสียง (Audio Books) รวมถึงไฟล์ Video มากกว่า 20,300 ชื่อ จากผู้แต่งชั้นนำและสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลกกว่า 800 สำนักพิมพ์ อาทิ 50Lessons, Elsevier Science and Technolog, John Wiley, Cengage, Jones and Bartlett, World Scientific, Kaplan, McGraw-Hill, Macmillan/Pearson Technology, CRC Press, Backwell เป็นต้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 3 สาขาวิชา ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Topics) ธุรกิจ (Business Topics) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Topics) โดยภายในแต่ละ Topics ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่ครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆ เช่น ใน IT Topics จะมีหัวข้อย่อยที่สัมพันธ์กับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เทคโนโลยีการศึกษา และใน Engineering Topics จะมีวัสดุศาสตร์ เป็นต้น ผู้ใช้สามารถ Copy, Print แต่ไม่สามารถ Download เอกสารฉบับเต็มได้ เนื่องจากข้อมูลใช้วิธีอ่านบนเว็บ (html) ยกเว้น streaming video นอกจากนี้ยังสามารถ Share และ Create Note ได้
**ในการเข้าใช้แต่ละครั้งจะต้อง login ก่อนเสมอ สามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายได้ สำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนในเครือข่าย** 
(ระยะเวลาเข้าใช้: เมษายน 2559 - มีนาคม 2560)
 การเข้าใช้งานผ่าน Mobile         วิธีการสืบค้น


      arrow icon resize CRCNetBASE 
CRC Press เป็นหนึ่งในสำนักพิมพ์ของกลุ่ม Taylor & Francis ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำแถวหน้าของโลก CRC Press ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสาขาบริหารจัดการ และสาขาวิชาอื่นๆ มากกว่า 8,000 ชื่อ ภายใต้ชื่อ CRCnetBASE ครอบคลุมหนังสือประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือคู่มือ หนังสือชุด ตำรา หนังสือเฉพาะด้าน 
**เข้าใช้นอกเครือข่ายได้ แต่ต้องลงทะเบียนเป็น User ในเครือข่ายก่อน**
  วิธีการสืบค้น


      arrow icon resize Cambridge Books Online 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ครอบคลุมสหสาขาวิชา สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อมาให้บริการจำนวน 100 ชื่อ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าใช้หนังสือและวารสารประเภท Open Access ได้ด้วย (เข้าใช้ Open Access โดยตรงได้ที่ https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access)


      arrow icon resize eBook Academic Collection (Ebscohost)  |
หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์กว่า 126,000 รายชื่อ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ตั้งแต่ปีค.ศ. 2005 เป็นต้นมา การสืบค้นสามารถเข้าสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน การ สั่งพิมพ์หรือบันทึกสามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า สามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านแบบออฟไลน์ได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Digital Editions ในการอ่าน (สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง หรือภายในฐานข้อมูล) ยืมอ่านได้สูงสุด 365 วัน โดย ผู้ยืมต้องลงทะเบียนเข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ (เพื่อ ประสิทธิภาพในการใช้ ควรใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ FireFox)
 วิธีการสืบค้น      เพิ่มเติม      วีดิทัศน์แนะนำการใช้

 
       arrow icon resize eBook Collection (Netlibrary)   (Ebscohost)
EBSCO eBook Collection (เดิมคือฐาน NetLibrary) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 2005 การสืบค้นสามารถเข้าสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน การสั่งพิมพ์หรือบันทึกสามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านแบบออฟไลน์ได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Digital Editions ในการอ่าน (สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง หรือภายในฐานข้อมูล) ยืมอ่านได้สูงสุด 7 วัน โดย ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนเข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ (เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ ควรใช้เว็บบราวเซอร์Google Chrome หรือ FireFox)
 วิธีการสืบค้น   เพิ่มเติม  


       arrow icon resize Gale Virtual Reference Library (ebook)
          หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ 15 ชื่อเรื่องรวมหลายสาขาวิชา สามารถอ่านได้ทั้งรูปแบบ PDF และ HTML มีระบบการแปลภาษา อ่านออกเสียงรวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์อ่านออกเสียงในรูปแบบ MP3 สามารถจัดพิมพ์ (ครั้งละบท) ดาวน์โหลด(ครั้งละบท) และอีเมลได้ และเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ 

      arrow icon resize Global eJournals Library (GeJL) 
       ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุม 6 สาขาวิชาได้แก่ Agricultural & Biological Sciences, Arts & Humanities, Basic Sciences, Biomedical Sciences, Engineering & Technology และ Social & Management Sciences มีจำนวนวารสารมากกว่า 20,000 ชื่อ มากกว่า 8,000,000 บทความทั้งในรูปแบบเต็ม Full Text และบทคัดย่อ (Abstract) จากสำนักพิมพ์กว่า 8,000 แห่งจากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก สืบค้นภายใต้ Platform “GeJL”

       (ระยะเวลาการใช้: 1 พฤศจิกายน 2558 – 31 ตุลาคม 2559)
 วิธีการสืบค้น

arrow icon resize 
H.W. Wilson 12 Subject
  (Ebscohost)

          ฐานข้อมูลดัชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป มนุษย์ศาสตร์ บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย ชีววิทยา และเกษตรศาสตร์ 
 วิธีการสืบค้น      วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1        วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น 2  
 วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert         ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

       arrow icon resize iG Publishing e-Book Library
         หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนกว่า 1,500 ชื่อจาก สำนักพิมพ์ IG Publishing ที่รวบรวมหนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ โดยครอบคลุมสหสาขาวิชา อาทิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุข สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Download, Translate, Check out และมาพร้อมกับเครื่องมือในการรองรับ Smart Phone และ Tablet ได้
 วิธีการสืบค้น

       arrow icon resize iQ Newsclip
           รวม ข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน ราย 3 วัน รายสัปดาห์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มากกว่า 50 ชื่อ เช่น M2F  new)108  โพสต์ทูเดย์  มติชน  เนชั่นสุดสัปดาห์ สยามดารา  ผู้จัดการรายสัปดาห์ เดลินิวส์ เป็นต้น


       arrow icon resize Proquest Dissertation&Theses Global 
           เป็น ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์สหสาขาวิชาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย แอฟริกา รวมถึงอังกฤษและไอแลนด์ มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 2.7 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.4 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน 

           ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1637
● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1980
● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทตั้งแต่ปี 1988
● ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ชื่อเรื่อง
● หากต้องการสืบค้นฐานข้อมูลย่อยอื่นๆ ของ Proquest สามารถสืบค้นได้ที่ Proquest ซึ่ง ฐานข้อมูลย่อย ประกอบด้วย1) ABI/INFORM Complete 2) Proquest Dissertation&Theses Global 3) Proquest Health and Medical Complete และ 4) ebrary@ebook
● สิทธิที่ได้รับจากการลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (My Search) เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น
 เข้าใช้งานผ่าน Mobile       วิธีการสืบค้น      TIP       

        arrow icon resize SAGE Premier 
                ฐาน ข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ SAGE จำนวนกว่า 770 ชื่อ ครอบคลุมสหสาขาวิชา เข้าดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งปีค.ศ.1999-ปัจจุบัน
(ระยะเวลาเข้าใช้งาน: 15 ตุลาคม 2558- 31 ธันวาคม 2559)
 แนะนำฐานข้อมูล       วิธีการสืบค้น

        arrow icon resize ScienceDirect
  ฐาน ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier จำนวนมากกว่า 3,700 ชื่อ ครอบคลุม 19 สาขาวิชา อาทิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ จิตวิทยา สิ่งแวดล้อม การเงิน เป็นต้น เนื้อหาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 เป็นต้นมา  
นอก จากนี้ยังรวมถึงข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มวารสารของสำนักพิมพ์ใน เครือ Elsevier ในสาขาวิชาดังกล่าว มากกว่า 1,800 ชื่อ โดยสามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1995-ปัจจุบัน 

           เข้าดูรายชื่อหนังสือทั้งหมด     เข้าดูรายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดซื้อขาด     ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ   
แนะนำและวิธีการสืบค้นรวม1   แนะนำและวิธีการสืบค้นรวม2     วิธีการสืบค้นหนังสือ      วิธีการสืบค้นวารสาร   
*วิธีการดูว่าหนังสือ/วารสารเล่มใดดู Fullext ได้หรือไม่     

       arrow icon resize Scopus 
ฐาน ข้อมูลบทคัดย่อและข้อมูลการอ้างอิงที่ใหญ่ที่สุดของสำนักพิมพ์ Elsevier ครอบคลุมวารสารวิชาการ วารสารทางการค้า หนังสือ และการประชุมในทุกสาขาวิชา มากกว่า 19,804 ชื่อเรื่องจากสำนักพิมพ์มากกว่า 5,000 แห่งทั่วโลก นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลต่างๆ และเว็บไซต์ได้อีกด้วย
  วิธีการสืบค้น1       วิธีการสืบค้น2         


       arrow icon resize SpringerLink   
วารสาร และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา วารสารเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 2,065 ชื่อ ดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน ส่วนหนังสือจำนวน 1,600 ชื่อ ดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปีพิมพ์ 2002-2004 และสามารถเลือกได้ว่าต้องการดาวน์โหลดทั้งเล่ม (Download Book) หรือ ดาวน์โหลดทีละบท (Download PDF)
● สิทธิ ที่ได้รับจากการลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up / Login) เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น 
**สามารถเข้าใช้งานนอกเครือข่ายได้ โดยต้องลงทะเบียนในเครือข่ายก่อน ทั้งนี้ในการลงทะเบียนแต่ละครั้ง สามารถใช้นอกเครือข่ายได้ 3 เดือน
 วิธีการสืบค้น          TIP           ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

       arrow icon resize TeBook Openserve **ขออภัยงดใช้บริการชั่วคราว**
                หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยครอบคลุมสหสาขาวิชาจำนวน 362 รายชื่อ เข้าใช้งานโดยการลงทะเบียนเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ และติดตั้งโปรแกรมอ่าน ทั้งนี้ 1 บัญชีผู้ใช้ สามารถอ่านหนังสือจาก Mobile Device ต่างๆ ได้มากที่สุดจำนวน 5 อุปกรณ์ (ยังไม่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS) สมาชิกยืมหนังสือได้พร้อมกัน 20 เล่ม ระยะเวลาการยืมสูงสุด 14 วัน เมื่อครบกำหนดคืน แล้วสมาชิกทำการคืน ระบบจะดึงตัวเล่มกลับโดยอัตโนมัติ หากต้องการอ่านใหม่สามารถยืมใหม่ได้ตลอดเวลา กรณีที่หนังสือเล่มใดมีผู้ยืมแล้ว สมาชิกคนอื่นจะไม่สามารถยืมได้จนกว่าผู้ที่ยืมไปจะทำการคืนหนังสือ หรือหนังสือครบกำหนดคืนแล้วเท่านั้น

               วิธีการใช้

        arrow icon resize Web of Science   

            ฐานข้อมูล บรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง รวมทั้งการวิเคราะห์ผลการสืบค้น ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,700 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน 
Web of Science Core Collection คือ แพลตฟอรม์การสืบค้นข้อมูลจากวารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำ (Journals) การประชุมวิชาการ (Conference proceeding) และหนังสือ (Books) รวมกันมากกว่า 5 ล้านรายการซึ่งช่วยนักวิจัยในการค้นหางานวิจัยคุณภาพ (สกอ. บอกรับเป็นสมาชิกเฉพาะวารสารจำนวนร่วม 10,000 ชื่อ)
ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ 1) ค้นหาบทความงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการทำวิจัย (basic search)   2) ค้นหาวารสารนานาชาติตามคำสำคัญเพื่อการตีพิมพ์ หรือใช้เป็นวารสารประกอบการเรียนการสอน (basic search)  3) ค้นหา Impact factor หรือ Ranking ของวารสารหรือตรวจสอบรายการวารสารนานานาชาติเพื่อประเมินคุณภาพวารสาร (basic search)  และ 4) ค้นหาการอ้างถึงผลงาน

          ● สิทธิที่ได้รับจากการลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign in) เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน รวมถึงการใช้งาน EndNote Web 
**สามารถ เข้าใช้นอกเครือข่ายได้ ทั้งนี้การลงทะเบียนในเครือข่ายแต่ละครั้งจะมีอายุการใช้งานนอกเครือข่ายได้ 1 ปี และทุกครั้งหากมีการกลับมาลงทะเบียนในเครือข่ายอีกหลังจากเคยลงทะเบียนไป แล้ว อายุการใช้งานจะเริ่มนับ 1 ใหม่
 เข้าใช้งานผ่าน Mobile       วิธีการสืบค้น1     วิธีการสืบค้น2(เน้นการอ้างถึงผลงานของบุคคลและสถาบัน)     VDO แนะนำการสืบค้น      TIP         ตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรที่บริการ

     
        arrow icon resize Wiley Online Library 
             วารสารอิเล็กทรอนิกส์กว่า 26 ชื่อ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกว่า 46 ชื่อ (รวมถึงหนังสือประเภท Free Access) จากสำนักพิมพ์ Wiley ครอบคลุมสหสาขาวิชา สามารถ Download, Copy, Print Share พร้อมด้วยเครื่องมือสืบค้นต่างๆ
 รายชื่อวารสารที่บอกรับและหนังสือที่ซื้อ 

 


ฐานข้อมูลทดลองใช้   

     arrow icon resize Academic OneFile 
ฐาน ข้อมูลครอบคลุมวารสารวิชาการ นิตยสาร หนังสือ ข่าว รูปภาพ วีดีโอ และคลิปเสียง เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้น ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ โดยมีเนื้อหาภายในกว่า 16,809 รายการ (มีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 7,871 รายการ) สามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ตั้งแต่ ค.ศ.1980-ปัจจุบัน แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF สามารถอ่านออกเสียง ทำ Highlight หรือเพิ่มโน้ตลงในเนื้อหา บรรณานุกรมอัตโนมัติ แชร์เนื้อหาลงใน Social Network  บันทึกเนื้อหาลงในบัญชี Google Drive และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ รวมถึงภาษาไทย ใช้งานได้ทั้งบน PC และ Smart Phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี
(ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2559)

     arrow icon resize National Geographic Virtual Library 
ฐานข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากทางสมาคม National Geographic ประกอบด้วยหนังสือ นิตยสารทั้งฉบับปกติและฉบับ Traveler แผนที่ รูปภาพ วีดีโอ สามารถแบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่างๆ เช่น Animals, Environment, History, People and Cultures, Science and technology และ Travel หรือสามารถค้นหาข้อมูลผ่านทางช่อง Search ได้เช่นกัน เข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ สามารถอ่านออกเสียงเนื้อหาให้ฟังได้ จัดพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ตั้งแต่ ค.ศ.1888-ปัจจุบัน ใช้งานได้ทั้งบน PC และ Smart Phone ที่มี Browser พร้อม Function Term Frequency ที่สามารถแสดงผลความถี่ของคำสืบค้นในรูปแบบกราฟ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหรือจัดพิมพ์ได้อีกด้วย
(ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2559)

     arrow icon resize SAGE Research Methods     
เครื่อง มือช่วยในการทำวิจัยหรือโครงการต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาขาวิชา ช่วยนักวิจัย อาจารย์ รวมถึงนักศึกษาในการออกแบบวิธีการวิจัยใหม่ๆ ให้แนวคิดในการทำวิจัยทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง การดำเนินการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย โดยการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของหนังสือ วารสาร เอกสารอ้างอิง คู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของสำนักพิมพ์ SAGE มากกว่า 200,000 หน้า และเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ระยะเวลาทดลองใช้ : 26 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2559)

               รายละเอียดเพิ่มเติม1     รายละเอียดเพิ่มเติม2ฐานข้อมูลที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
หมาย ถึงฐานข้อมูล/วารสาร/หนังสือ ที่เข้าใช้ออนไลน์ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access) ขอบเขตของเนื้อหาและระยะเวลาการเข้าถึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสำนัก พิมพ์

      arrow icon resize บทความ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
            bg titleAfrica Journal Online: AJOL
                บริการ Open Access Journal มากกว่า 500 ชื่อ ครอบคลุมวารสารวิชาการและวิจัยสหสาขาวิชาของทวีปแอฟริกา 
            bg titleCambridge Core
                บริการ Open Access Journals โดย Cambridge University Press มากกว่า 80 ชื่อ 2,600 บทความ ครอบคลุมสหสาขาวิชา นอกจากนี้ยังรวมถึง Open Access Books ด้วย
            bg titleDirectory of Open Access Journal: DOAJ
                จัดทำโดยห้องสมุดมหาวิทยาลัย LUND ของประเทศสวีเดน ซึ่งรวบรวมรายชื่อวารสารประเภท OA มากกว่า 9,000 ชื่อ ในสาขาวิชา Social sciences, Health sciences, Physical sciences, Life sciences

            bg titleHigh Wire Free Online Full-text Articles
                รวบรวมบทความฉบับเต็มในสหสาขาวิชาที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 2,434,604 บทความ
            bg titleHindawi
                วารสารมากกว่า 400 ชื่อ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ทั่วไป
            bg titleIngent a Connect
                ส่วนหนึ่งของวารสารที่ให้บริการ มีประเภท Open Access รวมอยู่ด้วย
            bg titleIOPSCIENCE
                ให้บริการบทความประเภท Open Access ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จากสำนักพิมพ์ IOPSCIENCE Publishing
            bg titleMultidisciplinary Digital Publishing Institute: MDPI
                รวบรวม Academic Open Access Journals ที่อยู่ใน The Science Citation Index Expanded (SCIE) และการทำดัชนีของ Scopus เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ 1996 ดำเนินการโดย Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) ซึ่งเป็นสถาบันที่รวบรวมและเผยแพร่ Open Access Electronic Journals
             bg titleOMICS International Journal
                 รวบรวม Open Access Scholarly Journals ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพมากกว่า 700 ชื่อ OMICS Group International หน่วยงานที่รวบรวม Open Access Journal เพื่อการเผยแพร่งานที่น่าเชื่อถือไปยังกลุ่มนักวิทยาศาสตร์
             bg titleOpen Access Bulletin 
                 จดหมายข่าวของกลุ่ม Taylor & Francis Open ในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับบทความ OA ใหม่ในแต่ละสาขาวิชา การขอทุนและนโยบายต่างๆ การประกาศรับบทความเผยแพร่ในวารสาร OA ของ Taylor & Francis รวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์และการประชุมต่างๆ
             bg titleOpen Access Full-Text Free e-Journals
                 รวมรายชื่อวารสารที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย แยกตามกลุ่มวิชา
             bg titleOpen Access Journals Search Engine: OAJSE
                 รวม Open Access Journals จากทั่วโลก (ยกเว้นจากประเทศอินเดีย)
             bg titleOpen Access Journals with Impact Factor
                 รวมรายชื่อวารสารที่ให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมค่า Impact Factor หากต้องการเข้าดูวารสารชื่อใด สามารถนำชื่อไปสืบค้นบนอินเทอร์เน็ตได้
             bg titleOpen Science
                 บริการ Open Access Peer-Reviewed Journal ครอบคลุมสหสาขาวิชา
             bg titleOpenstax College
                  รวมตำราเรียนที่ผ่านการตรวจพิจารณาแล้วสำหรับนักศึกษา/นักเรียน ครอบคลุมหลายสาขาวิชา เช่น Chemistry, History, Statistics, Psychology, Anatomy, Economics, Physics, Prealgebra, Biology, Sociology เป็นต้น จัดให้บริการองค์กรที่ก่อตั้งโดย Rice University ในปี ค.ศ.2011

             bg titleOxford University Press Journals: OPEN

                 ให้บริการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ Open Access โดยเฉพาะประเภท "Gold" เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
             bg titleSabinet
                 บริการ Open Access Journal ของทางแอฟริกาใต้ ครอบคลุมสหสาขาวิชา

             bg titleSageOpen
                 ให้บริการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ Open Access ประเภท "Gold" ของสำนักพิมพ์ SAGE เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
             bg titleScientific Research Publishing: SCIRP
                 รวบรวม Open access journals ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ของสำนักพิมพ์ Scientific Research ไว้มากกว่า 200 ชื่อ
             bg titleSpringerOpen
                 บริการ Open Access Journal ของ Springer มากกว่า 160 ชื่อ
             bg titleTaylor and Francis Online: OPEN
                 รวม Open Access Journal ของกลุ่มสำนักพิมพ์ Taylor and Francis
             bg titleThe Online Books Page: SERIALS
                 บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่เข้าใช้ได้ฟรี ไม่ว่าจะเป็นแม็กกาซีน วารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอื่นๆ
             bg titleThomson Reuters Links
                 รวมรายชื่อ Open Access Journal ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สามารถลิงค์ดูเอกสารฉบับเต็มจาก Web of Science
             bg titleWikipedia : List of open access journals
                 รวมรายชื่อวารสารที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย แยกตามกลุ่มวิชา
             bg titleWiley Open Access
                 ให้บริการ Open Access Journal ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี และการแพทย์ ของสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons, Inc
     arrow icon resize หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
>>ภาษาอังกฤษ
              bg titlebookboon.com
                  รวมตำราเรียนสำหรับนักศึกษามากกว่า 900 ชื่อ และหนังสือสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการธุรกิจมากกว่า 600 ชื่อ โดยเนื้อหาครอบคลุมด้าน Accounting, Career & Study advice, Economics & Finance, Engineering, IT & Programming, Languages, Marketing & Law, Natural Sciences, Statistics & Mathematics, Strategy & Management จัดทำโดย Ventus ประเทศเดนมาร์ค

              bg titleCollege Open Textbooks

                  เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งแต่ในปีค.ศ. 2011 โดยมีจุดประสงค์เพื่อการให้ตำราเรียนฟรีแก่นักศึกษาและวิทยาลัยชุมชน เนื้อหาของตำราครอบคลุมสหสาขาวิชา

              bg titledigitalbookindex
                 ให้บริการเชื่อมโยงไปยังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มมากกว่า 140,000 ชื่อ จากทั้งหมดมากกว่า 165,000 ชื่อจากมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ และสำนักพิมพ์ทั้งหวังและไม่หวังกำไรมากกว่า 1,800 แห่ง
              bg titleDirectory of Open Access Books: DOAB
                 ให้บริการหนังสือวิชาการมากกว่า 3,000 ชื่อ จากสำนักพิมพ์กว่า 100 แห่ง บริหารจัดการโดยมูลนิธิ Open Access publishing in European Networks (OAPEN Foundation) ซึ่งเป็นสมาชิกของ The Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)
              bg titleEbook and Texts: Internet Archive
                 บริการเชื่อมโยงไปยังหนังสือจากแหล่งต่างๆ เช่น ห้องสมุด ให้บริการทั้งหนังสือหนังสือวิชาการ หนังสือเด็ก นวนิยาย และอื่นๆ
              bg titleEbrary
                 บริการหนังสือประเภท Open Access ครอบคลุมสหสาขาวิชา
              bg titleFree-eBooks
                 แหล่งสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
              bg titlegetfreeebooks
                 เว็บไซต์สำหรับกลุ่มคนรักหนังสือ ให้บริการหนังสือไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย เรื่องสั้น พ็อคเก็ตบุ๊คส์ หนังสือทั่วไปในสาขาวิชาต่างๆ
              bg titlegoodreads
                 นอกจากจะให้บริการ Free ebook ไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือทั่วไป แล้ว ยังเป็นเว็บไซต์สำหรับกลุ่มคนรักหนังสือในการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ติดต่อกับผู้เขียน ไปจนถึงการนำเสนอผลงานเขียนของตนเอง
              bg titleGoogle Book Search
                 แหล่งสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
              bg titleIntech
                 รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชาของสำนักพิมพ์ Intech
              bg titleNetworked Digital Library of These and Dissertations: NDLT
                 บริการข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอกของมหาวิทยาลัยเครือข่ายราว 200 แห่งในสหรัฐอเมริกาและอื่นๆ
              bg titleOpen Culture: The best free cultural & educational media on the web
                 บริการ Free eBooks สำหรับ iPad, Kindle และเครื่องมืออื่นๆ มากกว่า 700 ชื่อ ครอบคลุมสหสาขาวิชา นอกจากนี้ยังให้บริการ free Movie และ Free Online Course ด้วย
              bg titleReadingFanatic
บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Bestseller มากกว่า 1 ล้านชื่อ โดยต้องติดตั้งโปรแกรม The Reading Fanatic ก่อน
              bg titleSaylor Academy
                 ให้บริการตำรามากกว่า 100 ชื่อสำหรับนักศึกษาและนักการศึกษา ครอบคลุมสหสาขาวิชาสามารถดาวน์โหลดได้ 3 รูปแบบคือ HTML, PDF และ DOCx

              bg titleProject Gutenberg

                 รวบรวม free ebooks ที่มีคุณภาพมากกว่า 49,000 ชื่อ เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
              bg titleSpringerOpen Books
                 บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของ Springer

            >>ภาษาไทย             
bg titleแจก E-BOOK น่าอ่านฟรี
                 ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยประเภทนวนิยาย พ๊อคเก็ตท์บุ๊ค หนังสือทั่วไป
              bg titleสะออนเดย์ดอดคอม saonday
                 ให้บริการดาวน์โหลดหนังสือภาษาไทย ป.1- ป.6 มานี มานะ ในรูปแบบออนไลน์ฟรี
              bg titleหนังสือดี หนังสือฟรี
                 แหล่งสังคมออนไลน์ที่รวบรวมหนังสือทั่วไปและตำราต่างๆ

              bg titleebook
ให้ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยประเภทต่างๆ และให้บริการหนังสือแบบแจกฟรีประเภทนวนิยายและทั่วไป รวบรวมโดยบริษัท โพลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น จำกัด

 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร